Сдружение Димитровград – най-живият паметник на архитектурата

 

Сдружението е създадено през 2008 г. с цел запазването, реставрирането и поддържането на части от градската среда в Димитровград с архитектурно-историческа стойност.

 

През 2011 г. сградите и пространствата по и около бул. България, по бул. Димитър Благоев, целият парк Марица и пространството около читалище Христо Ботев (кино Химик) бяха декларирани от Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за недвижима културна ценност (паметник на културата) и предстои тяхното официално обявяване за недвижима културна ценност от национално значение. Това стана възможно благодарение активната дейност на сдружението.

 

Предстои изработване на проекти за реставриране и поддържане на недвижимите културни ценности.

 

 

Може да научите повече на сайта на сдружението:

http://monument.dimitrovgrad.bg/