Посланиците на Малкия Принц 2009

 

Проектът „Посланиците на Малкия принц” е многостранен младежки обмен, който се осъществи от 16 младежи от 4 страни – България, Испания, Полша и Унгария, обединени от общите интереси и стремежи на младите хора в съвременна Европа и провокирани от един от основните проблеми на нашия глобален свят – екологичните промени. Проектът се състоя в периода май-октомври 2009 г., а самият обмен – от 30. 07. до 10. 08. 2009 г. в с. Могилица, обл. Смолян, и в гр. Хасково.

Дейностите и методите по проекта, пряко свързани с темата и целите на проекта са предимно интерактивни и включват практически уъркшопове, дискусии, фотография, астрономически наблюдения, туристически походи, посещения на природни забележителности, научни и образователни институции, дейности за обобщения и оценка по проекта. Дейностите, свързани с утвърждаване на общочовешките ценности и междукултурните измерения на проекта са игри за запознанства; дейности за опознаване на бита, традициите, културата и начина на живот, религиозната и етническата толерантност в България; национални вечери на отделните държави; вечерни партита; пикник сред природата; размяна на координати и лични послания между участниците. Проектът ще завърши с изложба-базар и разпространяване на картички-послания за популяризация на ценностите от книгата „Малкия принц” на самия проект и на Програма „Младежта в действие”.