Владимир Паланков

магистър архитект

член на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Architects Registration Board (ARB)

 

роден в Димитровград                  1986
работи като стажант архитект в Химкомплект Инженеринг АД, София        2006 2007
работи като стажант архитект в Ерта Консулт ЕООД, София        2007 2010
участва в курс Atoms & Bits в университета IUAV, Венеция, Италия                  2010
работи като стажант архитект в Тилев Архитекти ООД, София        2010 2011
завършва архитектура в Университет по архитектура, стрителство и геодезия, София                  2011
работи като архитект в Тилев Архитекти ООД, София        2011 2013
работи като архитект в Проинвекс ЕООД, София        2013 2014

работи като архитект в Планинг ООД, София        2014 2015

работи като архитект в All 1 Studio Ltd., София        2013 2015

работи като архитект в DMWR Architects Ltd., Лондон, Великобританя        2015  сега

 

 

вижте още

контакти