Що е то български шрифт

(Article in Bulgarian Language)

 

Българската азбука е едно от най-ценните неща, които имаме като нация. За нейното развитие през вековете играе важна роля изобретяването на печатницата. За жалост по това време българска държава няма и с изготвянето на печатен шрифт се заема руската държава. Това води до неглижирането на нашата азбука като българска.

 

След Освобождението българският шрифт започва своето възраждане. Развиват се нови шрифтове, следващи българските традиции от 14 век, изследват се графичните особености на българските букви, създават се нови тенденции в типографията на базата на българския опит, а не на руския. Така през 20-те и 30-те години на 20 век се оформят така неречените български шрифтове. Понятието български шрифт все още няма ясна дефиниция и рядко се откриват професионалисти, изследващи този проблем. Разлика между българските и руските шрифтове обаче очевидно има и тя се е развала в продължение на повече от век. Принос за това имат редица български художници – шрифтописци като Васил Захариев, Георги Атанасов, Никола Тузсузов, Александър Жендов, Борис Ангелушев и много други.

 

Прочети цялата статия

 

 

 

 

22 май 2011, блог Българските шрифтове

http://bgtypeface.blogspot.com/