Как се строи фармацевтичен завод. Сложна функционалност в качествена форма

(Article in Bulgarian Language)

 

Архитектурното решение с неговата функционалност е основен въпрос за такъв сложен обект като фармацевтично предприятие. Обектът е ситуиран в производствена площадка с предварително установено застрояване и съществуващи мощности. Нашата задача беше да разположим таблетния цех и сградата на лабораторно-административния комплекс така, че да повишат качествата на цялата площадка като функция и художествен образ на тази производствена територия. Това наложи разработване на нов генплан, който обвърза новото строителство със съществуващата структура и създаде възможности за строителство на нови мощности и складови бази, така че да бъдат удовлетворени изискванията за качествена работна среда.

Задача на проектирането беше пространствената организация и нейният образ - архитектурата, да удовлетворят една много сложна функционалност, наложена от специфичната и комплексна характеристика на това производство. Всяко архитектурно решение изразява функцията по определен начин. Тук искахме с нашия образ и визия в екстериор и интериор непрекъснато да изразяваме отношенията на хората с високата технология и определените производствено-технологични изисквания.

автор: арх. Жеко Тилев, главен проектант

Прочети цялата статия

 

брой 29(809), 22-28 юли 2013, вестник Строителство Градът, София

http://stroitelstvo.info/